OPPDATERT! Dugnad varetelling, Videregående Barn

Oppdatering 05/05: DUGNADEN I ÅR STARTER KL 09.00 – Vi sees!

Horten Karateklubb stiller ikke så store krav til foreldres deltakelse i klubbens drift. Men ca en dugnad per år må vi alle regne med å sette av tid til. Klubben prøver så langt som mulig å unngå loddsalg og tilsvarende, og prøver å skaffe penger til drift av klubben på annet vis.

Vi har nå vært så heldige å ha tilbud en dugnad med varetelling på Rimi i Thuegata 6. mai. Denne dugnaden har vi gjort noen ganger nå, og den pleier å være unnagjort på 3-4 timer. Vi trenger 15 personer over 16 år og oppfordrer såvel utøvere som foreldre til å delta.

Dette bringer svært verdifulle kroner i klubbkassen som går direkte til drift av klubben og er med på å holde medlemskontingenten nede.

For å være sikre på at vi er mange lar vi ansvar for å delta gå partivis, slik at denne gangen er det Videregående Barn som stiller, neste gang er det et annet parti som stiller etc. Da vi la ut informasjon om dette i dojoen kom dette kanskje ikke tydelig nok frem, for det er selvfølgelig mulig for andre partier å delta også.

Men, utøvere og foreldre på Videregående barn må derfor bekrefte deltakelse til Jørn Holtar på mobil 95288186 eller email til jorn@holtar.no.