Foreldrekontakter i klubben

Vi trenger nye foreldrekontakter til klubben. Oppgaven er å være et bindeledd mellom foreldrene og klubben og være med å organisere arrangementer som involverer utøverne i klubben.

Foreldrekontaktene blir gjerne invitert til å være på styremøtene i klubben og får dermed god innsikt i driften av klubben og er fri til å komme forslag for å gjøre klubben bedre, formidle tilbakemelding fra foreldre med mer.
Med hensyn til arrangementer velger vi ut disse i nært samarbeid med foreldrekontaktene, det kan for eksempel være en enkel sommeravslutning og en familiekveld. Familiekvelden er noe vi arrangerte for første gang sent på høsten i fjor og ble en stor suksess. Så har vi vært heldige og har fått innpass hos Rimi i Horten hvor vi gjør varetelling 3 ganger per år. Dette er en jobb som bringer svært verdifulle kroner til klubbkassen, vi har etablert en rutine for gjennomføring av jobben og oppmøtet har vært veldig bra slik at jobben har gått fort unna.

Vi har svært interessert i å ha god kontakt med foreldrene, det er en positiv oppgave som betyr mye for klubben og utøverne.

Når det gjelder antall er vi åpne for en eller flere, og har god erfaring med at oppgaven kan deles av flere. I fjor hadde vi f.eks. to foreldrekontakter som delte oppgaven mellom seg.

Vi håper derfor at det er noen blant dere pårørende som er interessert i dette og oppfordrer de som er interessert til å ta kontakt med oss. Dere kan ringe eller sende email til Jørn Holtar;

email:    jorn@holtar.no
mobil:    95288186

Med vennlig hilsen

Horten karateklubb
Jørn Holtar