Opptak fra nyttår 2014

Horten karateklubb har ikke anledning til å ta opp nye medlemmer til barne og ungdomspartiet denne våren.

Vi har fortsatt plasser på knøttepartiet. På dette partiet anbefaler vi at barna trener sammen med foreldre. Dere er velkommen til å delta på trening fra og med 7.januar kl 17.30 – 18.30.
Partiet trener hver tirsdag og er for barn i alderen opp til og med 2. klasse.

Vi har også ledige plasser på voksenpartiet på mandag og onsdag kl 19.30 til 21.00.

Spørsmål kan stilles til klubbleder Bård Brodshaug bbrodshaug@hotmail.com