Sommerleir 2015

sommerleirMoi2015
sommerleirMoi2015
Horten karateklubb reiste med 6 representanter i år; Ida, Marie, Mathias, Jonas, Joakim og Bård. Tilsammen var det 130 deltakere fra de fleste klubbene i landet. Årets gjesteinstruktører var Shihan Collins og Shihan Nygren. Disse to tilførte leiren en solid karatekunnskap som de delte generøst av.
Allerede på første økt torsdag kveld sto de to Shihans i senter med reaksjonsdriller i kampstilling med sikte på avstandskontroll samt tekniske kombinasjoner fra basicen. Alle fikk her noe å jobbe med. Det var tydelig på praten etterpå at den gode stemningen var satt på leiren fra første øyeblikk i alle aldersgruppene.

Torsdagens kveldsforedrag var det Shihan Nygren som sto for med en svært interressant gjennomgang av Trener/coach-rollen. Nygren står med en 40 års meget imponerende meritt når det gjelder konkurranse og lagledelse.

Morgenøkta på fredag sto våre egne, sensei Erik Anders og Sensei Nils, for. Det ble lagt opp en solid oppvarming med særlig vekt på kjernemuskelatur samt en gradvis oppbygging av Ren-Raku. Stein på stein ble bygget slik at konsentrasjonen ble utfordret likeså det kroppslige.

De fleste av leirens økter var delt i to store grupper hvor gjesteinstruktørene vekslet mellom de to. På den måten fikk alle ta del i den enorme kunnskapene de brakte med seg. De ulike elementene basic, kata og kumite ble sett i lys av hverandre og på den måten ga mye næring til videre utvikling.

Shihan Tore Sunde-Rasmussen holdt et svært godt foredrag om det å følge sin egen stemme og nå sine målsettinger i lys av hans fjellklatringserfaring.

nattrening
nattrening

Som seg hør og bør var det natt til lørdag nattrening hvor alle samlet fikk en god kihon-økt med noen tekniske driller utenom det vanlige. Shihan Gjermund ledet det hele. Dette var ingen tilfeldig økt men en trening med mening.

Både lørdag og søndag var det satt av tid til kumitetreening. Shihan Collins kom med gode råd i tilnærmingen til kumiten hvor utøveren ble oppfordret til å lese og forstå motstanderen sin og hele tiden jobbe med å utvikle et stort variasjonsmønster av teknikker og bevegelse. kvalitet må stå i sentrum for all kumitetrening.
Ida

Marie

Mathias&Joachim

Mathias&Jonas Det er et kvalitetsstempel at konkurranseutøvere og barn kan trene sammen og utvikle seg sammen.

Det var graderinge på leiren og for noen av våre som så graderingsfighten for første gang var det litt av et sjokk. Alle kandidatene holdt et godt teknisk nivå og når det kom til fighten som var også den solid og kampene var harde.

gjesteinstruktørene
gjesteinstruktørene
Jeg retter en stor takk til utrolig inspirerende og dyktige instruktører og til Shihan Gjermund for en flott sommerleir.