Tid for å betale medlemskontingenten for vårsemesteret.

Det er svært viktig for den daglige driften vår at alle innbetaler så snart som mulig.
Innbetalingen sikrer elevene gjennom kampsportforbundets forsikringsordning som dekker reise til og fra trening og samlinger samt uhell under trening.

Priser pr 01.01.2014 for første halvår:

  • Voksen (fra 14 år) 1050,-
  • Barn 950,-
  • Purregebyr 50,00,-

Vær vennlig å føre opp navn til utøver og betaler.

NB. kontingenten betales for første halvår 2014. Fra juli 2014 går klubben over til autotrekk per måned. Alle de som startet i vinter betaler følgelig kontingent for perioden januar-juni. kr 1050 for voksne og 950,- for barn 

Betales til konto 6280.05.06803

Verv / trener i klubben som er godkjent av styret gir 50% rabatt.
Det er familierabatt på 50% for medlem nr. 2, 3 osv fra samme familie. Første innmeldte i familien betaler vanlig kontingent og nummer to-tre-osv. får 50% rabatt

Ved spørsmål om kontingent vennligst ring Terje Dalen 930 58 778

Det er svært viktig for den daglige driften vår at alle innbetaler så snart som mulig.
Innbetalingen sikrer elevene gjennom kampsportforbundets forsikringsordning som dekker reise til og fra trening og samlinger samt uhell under trening.