Medlemskontigent

Priser pr 23.03.2023

  • Voksen 2700,- pr år
  • Barn 2400,- pr år
  • Betalingsgebyr 50,00,-

Velg gjerne autogiro ved betaling

Faktura utsendes fra NIF.

Betales til konto 6280.05.06803

Verv / trener i klubben som er godkjent av styret gir 50% rabatt.
Det er familierabatt på 50% for medlem nr. 2, 3 osv fra samme familie. Første innmeldte i familien betaler vanlig kontingent og nummer to-tre-osv. får 50% rabatt

Ved spørsmål om kontingent vennligst ring Even Haughem 915 99 136

Det er svært viktig for den daglige driften vår at alle innbetaler så snart som mulig.
Innbetalingen forsikrer elevene gjennom Kampsportforbundets forsikringsordning. Denne dekker reise til og fra trening og samlinger, samt uhell under trening.