Medlemskontigent

Priser pr 01.01.2018

  • Voksen (fra 15 år) 240,- per mnd  ( løper 12 mnd pr år)
  • Barn 210,00,- pr mnd   ( 12 mnd per år )
  • Purregebyr 50,00,-

Fra januar 2015 går vi over til autogirobetaling. Vennligst følg informasjonen som står i eposten fra kampsportforbundet.

 

Betales til konto 6280.05.06803

Verv / trener i klubben som er godkjent av styret gir 50% rabatt.
Det er familierabatt på 50% for medlem nr. 2, 3 osv fra samme familie. Første innmeldte i familien betaler vanlig kontingent og nummer to-tre-osv. får 50% rabatt

Ved spørsmål om kontingent vennligst ring Terje Dalen 930 58 778

Det er svært viktig for den daglige driften vår at alle innbetaler så snart som mulig.
Innbetalingen sikrer elevene gjennom kampsportforbundets forsikringsordning som dekker reise til og fra trening og samlinger samt uhell under trening.