Grasrotandelen

Inntekt til klubben fra Grasrotandelen til Norsk Tipping
Klubben er registrert I frivillighetsregisteret i Brønnøysund og vi nyter derfor godt av spillemidler fra Grasrotandelen til Norsk Tipping AS. Ordningen går ut på at alle som spiller på spillene til Norsk Tipping kan oppgi et idrettslage når de spiller, som da får tildelt 5% av det beløpet det spilles for. Dette fører ikke til noen ekstra kostnad for den som spiller. For å bruke ordningen, oppgi Horten karateklubb med registreringsnummer 993 599 883 i kassen når dere betaler for spill. Dersom dere ikke husker nummeret kan betjeningen i kassen søke opp klubbens nummer bare dere oppgir Horten Karateklubb. Dersom dere spiller over Internet går dere til denne adressen: https://www.norsk– tipping.no/grasrotandelen/grasrot_sok og skriver inn Horten Karateklubb. Da kommer det opp en meny med valg for “Tilknytt nå” nede på siden. Dersom dere spiller via Mobiltelefon så sender dere GRASROTANDELEN 993 599 883 til 2020. Denne tjenesten er gratis, det står mer om dette på https://www.norsk– tipping.no/grasrotandelen/page?id=564. Adresse til klubbens nettside
Merk at adressen til klubbens nettside er www.hortenkarateklubb.no
Med vennlig hilsen
Horten karateklubb
Terje Dalen