Historikk

Horten Karateklubb ble stiftet 6. mars 1986 av Ole Grejs og Lene Grejs. Begge hadde trent karate i Danmark og tok med seg idretten til Norge, nærmere bestemt Holmestrand i første omgang. Klubben i Holmestrand ble drevet fra 1983 og hadde god rekruttering også fra Horten.

Opprinnelsen

De to ildsjelene fant ut at det var et stort potensiale for en karateklubb også i Horten, og 6. mars 1986 startet de opp et nybegynnerkurs i kommunens lokaler nede på Bromsjordet. Hele 70 elever fant veien ned til treningslokalene og Horten Karateklubb var et faktum.

2 klubber

En god stund ble klubbene drevet parallellt, men i 1987 ble det for mye arbeid for Ole og Lene og ingen til å ta over stafettpinnen i Holmestrand, så klubben ble nedlagt.

Vokser ut av lokalene

Det store tilsiget av nye medlemmer gjort det nødvendig å finne nye og mer egnede lokaler. Klubben fant et lokale i Nedre Langtgt, men det trengte en del oppussing. Da var det bare å tromme sammen en dugnadsgjeng for å få fortgang i skifte av lokale. Høsten 1987 stod de nye lokalene ferdig med treningssal og garderrober.
Lokalene gav klubbe en større frihet hva angikk treningstider og det gav gode resultater blant de aktive elevene. Allerede da markerte klubben seg sterkt på karatekartet i Norge og i utlandet.

Gammel kirke ble Dojo

Tross nye lokaler, ble etterhvert plassmangel en realitet også i Langgt. Lokalene til menigheten «Arken» ble ledige i 1989 og klubben inngikk avtale med Bilteam om leie av nye lokaler. Lokalene måtte gjennom en stor dugnadsrunde for at de skulle passe til formålet.

En ny era

1989 markerer en ny epoke i klubbens historie. Nå hadde klubben lokaler som tilfredstilte behovet fullt ut. Trening kunne foregå når som helst på døgnet. Det la grunnlaget for de resultatene som klubben har vist til siden.

NM på hjemmebane

Høsten 1990 arrangerte HKK sitt første Norgesmesterskap. Det var lenge siden Holtanhallen var fylt til randen av elleville supportere, og det vites ikke om det har vært flere tilskuere siden NM i 1990. Ekstra hyggelig var det at klubbens utøvere høstet godt av medaljene. Forbundslederen, Øyvind Andreassen, sa etter stevnet at dette var det beste NM som noensinne var arrangert!

Nye klubbledere

Høsten 1993 trakk sempais Ole Grejs og Lene Grejs for seg som klubbledere. Nye krefter tok over stafettpinnen. Og, sannelig var det litt av en «arv» å måtte overta. Benny Olsen og Thomas Lund Nielsen tok på seg ansvaret.
Som alltid når nye tar over, har man egne tanker og ideer for hvordan ting kan gjøres. De nye lederne hadde en litt annen bakgrunn og kompetanse hva angår det karatemessige, såvel som det administrative. Det er alltid positivt å få en endring i en organisasjon. Men, arven fra Ole og Lene levde videre i de nye ledernes ånd, og det var på en måte det viktigste.

Etter en tid ble pendlingen en litt for stor tidskonsumer for Benny, så han valgte å trekke seg som leder. Igjen stod Thomas med ansvaret for videre ledelse av klubben. Dette vervet hadde han i 14 innholdsrike år.
Sjur Vestlie overtok 1.8.06 som klubbleder i Horten Karateklubb. 2012 ønsket Sjur å utvikle seg videre og fortsatte studiene i et mer egnet klima på Hawaii, USA. Fra nyttår 2012 tok Bård Brodshaug opp tråden.

Fokus på barneidretten

Etterhvert som klubben vokste, ble fokusen på barna viktigere. Det var en krevende og spennende oppgave å trene barn helt ned til 8 års alderen. Treningen ble lagt opp slik at barna fikk mye lek og morro blandet sammen med teknikktrening.
Disiplin er et nøkkelord hva angår karate, og dette overføres til barna. Det ble lagt stor vekt på å disiplinere barna under treningen. Dette da Karate er en alvorlig treningsform som lett kan misbrukes dersom rammene rundt treningene ikke tar høyde for dette med disiplin og gjensidig respekt.

Toppidrett

Karaten bød også på rammer for de som ønsket å satse på karaten som konkurranseform. Tidlig markerte Horten Karateklubb seg på kartet nasjonal i mesterskap. Det var sempai Ole Grejs som la «listen» når det gjaldt gode resulter for klubben. Han vant det første NM i Kykokushinkai fullkontakt Karate i Norge. Siden ble han norgesmester flere ganger. Han gjorde sågar meget gode reultater internasjonalt også. Den største bragden var da han beseiret Jeff Wybrow i Britsh Open på tidlig 90-tallet.
Siden har mange elever i klubben gjort det fremragende nasjonalt såvell som internasjonalt. Følgende navn kan nevnes; Trude Hansen, Sjur Vestlie, Lene Grejs, Benny Olsen, Roar Fjeldheim, Thomas Lund Nielsen, Ronny Hoff, Ronny Stensnes og Marius Ommedal.

Idrett for bredden

Den største fokusen har klubben hatt på breddeidretten. Treningstilbudet er lagt opp til å spenne over alle aldersgrupper. Derfor er det mange godt voksne mennesker som finner stor glede og nytte av karatetreningen. Ofte er det personer som har vært aktive i andre typer idrett tidligere og som ønsker å teste seg litt ekstra.

Selvforsvar

Karate er et meget effektivt selvforsvarssystem. Mange kvinner har funnet veien til denne treningsform for nettopp den hensikt å lære å forsvare seg. Horten Karateklubben har ved flere anledninger gjennomført egne selvforsvarskurs for kvinner. Dette med gode resultater og meget fornøyde deltagere.
Horten karateklubb har selvforsvar som hovedvekt i sin trening. Dette gjelder for alle alderstrinn.

Barneskole blir nye treningslokaler

Falkensten skole ble det nye treningslokalet for klubben i september 2005. Lokalet lå litt langt vekk fra sentrum og hadde et uheldig inneklima.

Oppusset lokale

Sommeren 2014 satte klubben istand lokalene i Tomtegata 6. Det har blitt et flott lokale med en perfekt lokalitet på indre havn.

Nye lokaler igjen

I 2016 fikk vi igjen nye lokaler. Denne gangen oppgraderte vi slik at vi fikk større lokale og bedre garderober. Den nye adressen er Kommandør Ottos gate 12A, vår nåværende adresse. Her har vi også en uteplass det er fin å ha utetrening på.