Medlemsregistrering

Klubben har i dag sendt ut innloggingsinformasjon til ALLE registrerte medlemmer.
Sjekk opp at informasjonen er oppdatert og eventuelt suppler informasjonen.

Hvis du ikke har mottatt innlogging til kampsportforbundets database så må dere sende meg en epost med navn på elev, fødselsdato,adresse samt kontaktinformasjon til begge foresatte.

Hvis du ikke lengre er medlem så send meg en epost slik at vi kan slette deg i rullene våre.

 

Innkalling til foreldremøte 06.november kl 18.00

Vi ønsker å innkalle alle foreldre til et foreldremøte 6.november på Best Western Horten Hotell

Her er det muligheter for å få besvart det dere måtte lure på.

  • Hva er karate?
  • forventninger
  • graderingskriterier
  • konkuranseregler opp mot filosofi
  • rekrutering av en foreldregruppe
  • terminliste og aktiviteter

Bli med og ta del i barnas aktivitet. Velkommen

Klubbutviklingskveld onsdag 25.september kl 18.00

Styret i Horten karateklubb innkaller til klubbutviklingskveld, Onsdag 25.September kl 18.00
Vi avholder samlingen på Pizzanini. Den vil vare 3-4 timer
Det vil ikke være trening denne kvelden.
Vi deler inn i arbeidsgrupper med fokus på prioriteringer i styret og drift.
Målsettingen er å sammenfatte en aksjonsplan for det videre arbeidet i klubben.

Jeg vil ha tilbakemelding på epost om du ønsker å delta. Det er først til mølla når det gjelder påmelding.
Alle stemmer er viktige.

OPPDATERT! Dugnad varetelling, Videregående Barn

Oppdatering 05/05: DUGNADEN I ÅR STARTER KL 09.00 – Vi sees!

Horten Karateklubb stiller ikke så store krav til foreldres deltakelse i klubbens drift. Men ca en dugnad per år må vi alle regne med å sette av tid til. Klubben prøver så langt som mulig å unngå loddsalg og tilsvarende, og prøver å skaffe penger til drift av klubben på annet vis.

Vi har nå vært så heldige å ha tilbud en dugnad med varetelling på Rimi i Thuegata 6. mai. Denne dugnaden har vi gjort noen ganger nå, og den pleier å være unnagjort på 3-4 timer. Vi trenger 15 personer over 16 år og oppfordrer såvel utøvere som foreldre til å delta.

Dette bringer svært verdifulle kroner i klubbkassen som går direkte til drift av klubben og er med på å holde medlemskontingenten nede.

For å være sikre på at vi er mange lar vi ansvar for å delta gå partivis, slik at denne gangen er det Videregående Barn som stiller, neste gang er det et annet parti som stiller etc. Da vi la ut informasjon om dette i dojoen kom dette kanskje ikke tydelig nok frem, for det er selvfølgelig mulig for andre partier å delta også.

Men, utøvere og foreldre på Videregående barn må derfor bekrefte deltakelse til Jørn Holtar på mobil 95288186 eller email til jorn@holtar.no.