Halvårlig dugnad – søndag 04.nov

Hei alle sammen!

Det er snart tid for vår halvårige dugnad. Varetellingen på Rimi foregår søndag 04.november. Her trenger vi både hjelp av foreldre og elever over 15 år.

Jeg har allerede mottatt en del påmeldinger på sms men jeg trenger tilbakemelding på sms (979 56 488) fra fler så fort som mulig. Jobben er gjort på noen timer hvis vi er mange. Dere får tidspunktene på sms senere. Det blir trolig fra 09.00 – ca 14.00.

OPPDATERT! Dugnad varetelling, Videregående Barn

Oppdatering 05/05: DUGNADEN I ÅR STARTER KL 09.00 – Vi sees!

Horten Karateklubb stiller ikke så store krav til foreldres deltakelse i klubbens drift. Men ca en dugnad per år må vi alle regne med å sette av tid til. Klubben prøver så langt som mulig å unngå loddsalg og tilsvarende, og prøver å skaffe penger til drift av klubben på annet vis.

Vi har nå vært så heldige å ha tilbud en dugnad med varetelling på Rimi i Thuegata 6. mai. Denne dugnaden har vi gjort noen ganger nå, og den pleier å være unnagjort på 3-4 timer. Vi trenger 15 personer over 16 år og oppfordrer såvel utøvere som foreldre til å delta.

Dette bringer svært verdifulle kroner i klubbkassen som går direkte til drift av klubben og er med på å holde medlemskontingenten nede.

For å være sikre på at vi er mange lar vi ansvar for å delta gå partivis, slik at denne gangen er det Videregående Barn som stiller, neste gang er det et annet parti som stiller etc. Da vi la ut informasjon om dette i dojoen kom dette kanskje ikke tydelig nok frem, for det er selvfølgelig mulig for andre partier å delta også.

Men, utøvere og foreldre på Videregående barn må derfor bekrefte deltakelse til Jørn Holtar på mobil 95288186 eller email til jorn@holtar.no.

Vellykket dugnad

Horten karateklubb har to dugnader i året som tilsammen gir et stort bidrag til klubbkassa. Begge er på Rimi i Thuegata der oppdraget er varetelling. Det forventes at foreldre stiller opp på en dags dugnad per år for klubben.

Søndag den 6.november stilte 20 foreldre og utøvere opp. På under fem timer var oppdraget utført! Vi takker for innsatsen!
Og vi takker Rimi Thuegata for oppdraget.

Mette&Marit
Foreldrekontakter

Dugnad, varetelling 8 mai

Som sagt I tidligere nyhetsbrev nr. 10 har klubben tatt på seg dugnad i forbindelse med en varetelling hos Rimi i Thuegata søndag 8. mai. Dette er særdeles viktige inntekter som går til drifting av klubben. I hovedsak er dette huslei, forsikring med mer, ingen av våre instruktører eller ledere får noe betalt for den jobben som legges ned.Til nå har vi imidlertid ikke fått ett tilstrekkelig antall deltakere til denne dugnaden. Vi trenger15 personer over 18 år, og henstiller derfor sterkt til de av dere som har anledning om å stille opp. Ta kontakt med Marit Nordaas eller Mette Grytnes for å melde fra om at dere kan delta.
Marit Nordaas: mobil 92219392, email manor1@online.no
Mette Grytnes: mobil 93826572, email mettegrytnes@yahoo.no
Marit&Mette