Medlemskontingent 2013

Nå er tiden inne for å betale medlemskontingenten.

Til alle dere som har hatt prøvetid ønsker jeg dere velkommen som ordinære medlemmer. Det er svært viktig for den daglige driften vår at alle innbetaler så snart som mulig.
Innbetalingen sikrer elevene gjennom kampsportforbundets forsikringsordning som dekker reise til og fra trening og samlinger samt uhell under trening.

  • Voksen (fra 14 år) 2100,-
  • Barn 1900,00,-
  • Purregebyr 50,00,-

Vær vennlig å føre opp navn til utøver og betaler.

Betales til konto 6280.05.06803

Les mer om medlemskontingent her