2022

  • 3. mars utsatt gradering for voksne
  • 5. og 6. mars fight seminar i Danmark
  • 28. mars NM i Bergen
  • 9. juni Gradering for barn
  • 30. juni til 3. juli Sommerleir i Horten

Høstsemester

  • 26. til 28. august Camp Banzai
  • 1. og 2. oktober Treningssamling i Bergen
  • 4. og 5. november U- 21 EM i Bulgaria
  • 13. og 14. desember Gradering
  • 15. desember Juleavslutning